Aanmelden
Menu

ADD

Moeilijk concentreren op zaken die op dat moment relevant zijn

Iemand met ADD heeft een enorme gedachtestroom. Die maakt het moeilijk om zich te concentreren op zaken die op dat moment relevant zijn. Anders dan bij ADHD staan bij ADD gedragsproblemen niet zo op de voorgrond. De stoornis kenmerkt zich vooral door snel afgeleid zijn, rusteloos zijn en vaak impulsief zijn in gedrag. Vaak hoort daar nog bij dat de persoon meerdere intense stemmingswisselingen op een dag heeft, evenals slaapproblemen, vergeetachtigheid, ongeorganiseerdheid, een ander tijdsbesef en moeite met het onderhouden van sociale contacten.

ADD’ers zijn vaak erg gevoelig voor beelden en geluiden

Soms bezitten ze bijzondere vaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied van probleemoplossend denken of ruimtelijk inzicht. Mensen met ADD kunnen in sommige gevallen hyperfocussen. Door dit extreem hoge concentratieniveau kunnen zij uitzonderlijke talenten ontwikkelen.

Alle opleidingsniveaus

Zowel ADD als ADHD komt voor bij mensen van alle opleidingsniveaus. Eén tot vier procent van alle kinderen zou er volgens onderzoek mee kampen, en zeker een derde van hen ondervindt er als volwassene ook nog hinder van.

ADD is een neurobiologische stoornis, en is dus geen karaktertrek of opvoedingsfout. Het wordt in verband gebracht met depressie, angststoornissen en slechte prestaties.