Aanmelden
Menu

Begeleiding bij het opstellen van een begeleidingsplan

Opstellen van een begeleidingsplan

Een heldere diagnose, een goed beeld van de aanwezige hulpverleners en de historie van de cliënt zijn de ingrediënten voor het schrijven van een gedegen begeleidingsplan.

De professionals van ULCO schrijven een gedegen begeleidingsplan, samen met de eventueel aanwezige overige hulpverleners en in overleg met de cliënt en zijn/haar ouders/verzorgers of overige partijen. Hierin staat het doel beschreven en de route hoe bij dat doel te geraken. Stapsgewijs, overzichtelijk en met een duidelijk en haalbaar doel.

Stappen bij een begeleidingsplan

Globaal volgen we de volgende stappen:

  • Schets maken van de situatie; historie en heden.
  • Dit schetst onze beginsituatie
  • Begeleidingsdoelen
  • Hoe willen we deze doelen bereiken
  • Tussentijdse evaluaties
  • Bijstellen van het plan voor het schrijven van de volgende termijnen

Samenwerken

Het plan kenmerkt zich door een stevige structuur, een helder beeld van de situatie, maar zal ook flexibel blijken wanneer de situatie dat vraagt. Het is een sterke leidraad voor de hulpverlener(s), maar ook een houvast voor de cliënt en zijn/haar omgeving.

Zorgpraktijk ULCO kent een aantal belangrijke kernwaarden. Een van die kernwaarden is samenwerken. ULCO werkt nauw samen met andere zorginstellingen, hulpverleners, jeugdzorg, wijkagenten, zorgteams en schuldhulpverlening.

Samenwerkingsverbanden
Binnen deze samenwerkingsverbanden zijn we het volledig eens over de kernwaarden en insteek naar onze cliënten en hun systeem. Met bijvoorbeeld Mentaal Beter en Netwerkpsychologen uit Leeuwarden, maar ook met Reik en enkele bedrijfsartsen, werken wij nauw samen met betrekking tot diagnostiek en beoordelingen voor psychisch welbevinden.

Analyse van de zorgsituatie

We maken een analyse van de zorgsituatie rondom onze cliënt. We kijken voor de juiste diagnose, samen met de al aanwezige hulpverleners (of eventuele hulpverleners uit het verleden) naar de situatie en naar de wensen en mogelijkheden. We brengen alles zorgvuldig in kaart en stellen samen de juiste diagnose. Op deze manier ontstaat er een helder beeld van het zorgverleden van de cliënt en zijn/haar omgeving, van de huidige situatie. De juiste diagnose is van groot belang voor de cliënt en zijn/haar omgeving. Inzicht geeft rust en overzicht. Het te schrijven begeleidingsplan geeft de juiste route aan en biedt weer toekomstperspectief.