Aanmelden
Menu

Vaktherapie drama

Dramatherapie

Sinds kort zijn er binnen zorgpraktijk ULCO mogelijkheden voor het inzetten van creatieve therapie drama. Creatieve therapie drama is een professionele behandelingsvorm die
zich richt op psychische, sociale en emotionele problemen. Het is een non-verbale therapievorm, waarbij het denken, voelen en doen centraal staan. In plaats van erover te praten, wordt er geoefend, geëxperimenteerd en ervaren.

Dramatherapie kan verwerkend, verrijkend en inzichtgevend zijn en is gericht op de totale persoon, zowel in houding, stem, beweging, als in emoties en in cognitieve en zintuigelijke zin. Dramatherapie is een therapie gebaseerd op spel en fantasie. Voor een cliënt kan het soms lastig zijn gevoelens onder woorden te brengen. Soms is er sprake van een blokkade en soms is de woordenschat niet groot genoeg om te kunnen vertellen wat diegene voelt of denkt. Door middel van het spel kan een cliënt zijn of haar gevoelens wel uiten, door te ‘doen’.

Dramatisch spel om veilige therapiesituatie te creëren

Dramatherapie maakt het mogelijk om te spelen met gevoelens en gedrag. Binnen dramatherapie worden werkvormen toegepast zoals toneelspel, rollenspel, gebruik van maskers, improvisatiespel, gebruik van theaterteksten, spellen, poppenspel, het maken van een decor, bewegingsexpressie, verkleden, schrijven van gedichten en verhalen, regisseren, dans, schminken en rap. Kortom alles wat met theater te maken heeft.

De therapeut sluit aan bij hetgeen waar de cliënt energie van krijgt. Wanneer een cliënt geen affiniteit heeft met bijvoorbeeld dansen, gaan we hier ook geen gebruik van maken. Het dramatisch spel biedt de gelegenheid een veilige therapiesituatie te creëren, waarbinnen mensen kunnen experimenteren met gevoelens en gedrag. De manier waarop een cliënt reageert en contact maakt in het spel, laat zien hoe hij of zij in de werkelijkheid reageert en contact maakt.

De spelervaringen en inzichten bieden ondersteuning en houvast om in het dagelijks leven veranderingen aan te brengen.