Aanmelden
Menu

Individuele begeleiding bij (begeleid) wonen

Individuele begeleiding bij (begeleid) wonen

Prettig wonen is voor iedereen belangrijk, maar soms kan zelfstandig wonen door psychische of psychiatrische problemen lastig zijn: het kan moeilijk zijn om een dagelijks ritme te vinden of mee te draaien in de maatschappij.

De hulpverleners van ULCO bieden woonbegeleiding aan cliënten die hier ondersteuning bij nodig hebben. Dit doen we het liefst in de eigen woonomgeving van de cliënt. Dit heet officieel ‘Begeleiding bij Zelfstandig Wonen’ (BZW).

We streven ernaar dat cliënten zo plezierig en zelfstandig mogelijk kunnen leven. Wij helpen waar dat nodig is, door bijvoorbeeld het geven van trainingen en begeleiding, en het aangaan van individuele gesprekken.

Woonbegeleiding

De woonbegeleiding richt zich op alle facetten die nodig zijn om succesvol zelfstandig te kunnen wonen en leven. We richten ons bijvoorbeeld op thema’s als school, werk, opvoeden, huis en tuin op orde, dagbesteding, medicatiegebruik, budgetadvies, gezond eet- en leefpatroon en persoonlijke verzorging.

Uitgaan van talenten

Daarnaast hebben we aandacht voor het accepteren van beperkingen en richten we ons vooral op de talenten van mensen. Door in te steken op kwaliteiten van mensen en het vergroten van vaardigheden, is er snel vooruitgang merkbaar en is er steeds minder woonbegeleiding nodig.

We hebben in de begeleiding aandacht voor het voorkomen van een terugval en we kijken naar het vergroten van het netwerk. Doordat onze deskundige woonbegeleiders insteken op alle onderdelen van het leven, lukt het zelfstandig wonen vaak goed.