Aanmelden
Menu

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

Bij ULCO zien we een groeiende behoefte aan individuele begeleiding van jongeren. Deze persoonlijke begeleiding biedt jongeren individuele aandacht en maatwerk, en dus de mogelijkheid voor persoonlijke groei. Het voordeel van individueel werken is dat de professionals van ULCO beter kunnen aansluiten bij de behoeften van de jongeren waarmee wij samenwerken aan hun toekomst.

Wat is Individuele begeleiding voor jongeren(IB)?

Individuele begeleiding voor jongeren is een methodiek waarin jongerenwerkers jongeren met complexe problematiek individueel begeleiden, zodat zij op eigen kracht hun leven weer op orde kunnen krijgen.

Op wie richt IB zich?

IB richt zich op jongeren (jongens en meiden) in de leeftijd van 6 tot 23 jaar. Hierbij gaat het vaak om jongeren met langdurige, complexe en meervoudige problematiek. Vaak zijn zij al eerder in aanraking geweest met hulpverlening, leerplicht of politie. Meestal zijn deze contacten niet vruchtbaar afgesloten vanwege miscommunicatie. Jongeren voelen zich vaak niet op hun gemak in min of meer formele hulpverleningstrajecten en omgevingen.

Ook jongeren met psychiatrische of psychische problematiek of verstandelijk beperkte vermogens kunnen in aanmerking komen voor individuele begeleiding. Ook middelengebruik is geen reden het contact niet aan te gaan.

Wat is het doel van IB

  • De eigenwaarde versterken en inzicht geven in (consequenties van) eigen gedrag;
  • Jongeren helpen om zelf weer vertrouwen in de toekomst en hun ontwikkeling te krijgen door hen te helpen oplossingen te vinden voor praktische hulpvragen;
  • Jongeren sociale en praktische vaardigheden aanreiken en deze in praktijk laten brengen om hun kansen in de maatschappij te vergroten: binnen de eigen sociale kring (vrienden en familie en op het gebied van school, opleiding en werk);
  • Jongeren hun eigen talenten en kwaliteiten leren ontdekken;
  • Jongeren stimuleren een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij te leveren;
  • Op groepsniveau is het doel om meer grip en een positieve invloed te krijgen op het groepsgedrag.
Begeleiding bij Ulco

De begeleiding van de jongeren bestaat op basis van vertrouwen tussen de professionals van ULCO en de betreffende jongere. Onze individuele begeleiding is erop gericht dat we samen met de jongeren gaan voor het realiseren van praktische en concrete resultaten zoals scholing, opleiding, schuldsanering en versterken van het sociaal netwerk. Door samen te werken met instanties waar al contacten mee zijn, nu of in het verleden.