Aanmelden
Menu

Licht verstandelijke beperking

Licht verstandelijke beperking

Een kind of jongere met een licht verstandelijke beperking denkt minder snel dan een leeftijdgenoot die normaal begaafd is. Ze kunnen zich niet of minder goed aanpassen aan de eisen van hun omgeving.

Dat krijgt bijvoorbeeld uiting op het gebied van communicatie, zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, gezondheid en, op latere leeftijd, relaties. Omdat het denken en leren minder goed gaat noemt men kinderen met een licht verstandelijk beperking ook wel ‘moeilijk lerende kinderen’.

Het belang van herkenning van een licht verstandelijke beperking

Een licht verstandelijke beperking herken je niet direct. De meeste kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking kunnen zich redelijk goed uitdrukken. Aan hun uiterlijk valt ook niets bijzonders te zien.

Waarom is herkenning wel belangrijk?

Als kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking moeten opboksen tegen te hoge verwachtingen en eisen van de omgeving, veroorzaakt dat stress of problemen in communicatie en gedrag. Zoals onbegrip, niet nakomen van afspraken of een woedeaanval. Dit is meestal geen kwestie van onwil, maar van onvermogen.

Continue overvraging kan leiden tot psychische problemen bij een kind of jongere.

Door rekening te houden met het niveau van een kind of jongere en op de juiste manier -met begrip en respect- te reageren, zal het contact uiteindelijk soepeler verlopen. ULCO helpt het kind/de jongere en zijn/haar directe leefomgeving inzicht te geven in deze problematiek, waardoor het contact uiteindelijk soepeler zal verlopen.

Kenmerken van een kind dat moeilijk leert

Het daadwerkelijk vaststellen van een licht verstandelijke beperking kan niet op basis van een ‘checklist’. Hiervoor is diagnostisch onderzoek nodig.

Diagnostiek bij een licht verstandelijke beperking

Een licht verstandelijke beperking wordt gemeten in IQ en zelfredzaamheid. Kinderen en jongeren met een IQ tussen de 50 en 85 worden licht verstandelijk beperkt genoemd. Het IQ van normaal begaafde kinderen ligt rond de 100. Naast het IQ is de mate waarin een kind zichzelf kan redden in het dagelijks leven  belangrijk bij de bepaling van de licht verstandelijke beperking.

Via een diagnostisch onderzoek is vast te stellen of er bij een kind sprake is van een licht verstandelijke beperking.

Een licht verstandelijke beperking kan ook op latere leeftijd ontdekt worden.