Aanmelden
Menu

Zorg-onderwijsarrangement Maatwerk!

Wanneer school en leerling niet meer verder kunnen, sluiten wij aan.

Dan kies je voor MAATWERK! Maatwerk is een passend aanbod voor leerlingen die dreigen uit te vallen in het basisonderwijs of speciaal onderwijs, of zelfs al thuis zitten. Voor hen komen Zorgpraktijk ULCO en Bureau Drost met een zorgplan dat: individueel en op maat gesneden is, intensieve ouderbegeleiding bevat, wordt afgestemd met de school van herkomst en wordt afgestemd en vormgegeven met de school van de toekomst.

Daar waar nodig wordt het pedagogisch thuisteam (PTT) ingeschakeld. Zij ondersteunen thuis om te zorgen dat een leerling ook daadwerkelijk tot leren kan komen.

Maatwerk blijkt de enige oplossing.
Wat gaat er vaak mis?

Sinds 2014 hebben scholen zorgplicht. Dit betekent dat de school een geschikte plek of alternatief moetzoeken als een kind extra ondersteuning nodig heeft. De overheid wil hiermee voorkomen dat kinderen thuiskomen te zitten. In de praktijk gebeurt dit nog veel te vaak wél. In veel gevallen is dat omdat de juiste expertise niet voorhanden is of de gedragsproblemen niet bij te sturen blijken in een te grote groep. Maatwerk blijkt de enige oplossing.

Het antwoord!

MAATWERK! is een zorg-/onderwijstraject, waarin zorg en onderwijs op elkaar aansluiten. De praktijk heeft uitgewezen dat maatwerk uitkomst biedt. Vanuit Zorgpraktijk ULCO wordt intensieve ouderbegeleiding gebodenof aanvullend een ambulant thuisteam ingezet, terwijl Bureau Drost te hulp schiet op onderwijskundig niveau.

Doordat initiatiefnemers Ulco de Boer en Eric Drost al geruime tijd samenwerken, zijn zij feilloos op elkaar ingespeeld. En met resultaat: ze schakelen snel binnen een traject, zijn vindingrijk en creatief, stellen zich wendbaar op en zijn er als het nodig is. MAATWERK! wordt geboden op de hoofdlocatie in Leeuwarden.

Hoe werkt het?

De leerling krijgt een lesprogramma aangeboden binnen Zorgpraktijk ULCO. Bekwame leerkrachten zorgen voor een aanbod dat past bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Dit is altijd maatwerk! Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 4 leerlingen. Zo is er altijd de mogelijkheid voor extra individuele ondersteuning.

De leerlingen volgen zoveel mogelijk het schema van een normale schoolweek. Rekenen, taal, spelling, lezen, beweging/sport en creatief zijn de hoofdvakken. Het doel is om binnen afzienbare tijd een vooraf bepaalde stip
op de horizon te behalen. Deze wordt bepaald in overleg met ouders, jongere, school van herkomst en wijken gebiedsteams. Dit kan bijvoorbeeld zijn terugkeren naar de basisschool of juist de ontwikkeling elders voortzetten. Intensieve ouderbegeleiding en het bieden van aanvullende ondersteuning in de thuissituatie (PTT) is een belangrijk onderdeel van dit resultaatgerichte programma. Binnen het programma is er aandacht voor zowel het cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Er wordt vanuit verschillende invalshoeken gewerkt, waarbij diverse disciplines elkaar aanvullen.

Bij MAATWERK! zijn een psycholoog, bewegingsagoog, psychomotore therapeut, dramatherapeut en creatief docent betrokken. Alle disciplines koppelen frequentterug in een actueel voortgangsrapport. Er zijn binnen de zorgpraktijk mogelijkhedenvoor (aanvullend) diagnostisch onderzoek om gedrag te kunnen verklaren en goede handelingsgerichte adviezen te kunnen geven aan ouders, maar ook aan de school van de toekomst.

Neem contact op!

Wie meer informatie wil of geïnteresseerd is in deelnameaan MAATWERK! kan contact opnemen met Ulco de Boer via 06 – 46 02 32 07 of info@ulcodeboer.nl