Aanmelden
Menu

Kort observatietraject biedt uitkomst

Jeugdige loopt vast, maar welke hulp?

Een jeugdige loopt vast op school of thuis. Wat nu? Als nog niet duidelijk is welke hulp of begeleiding geschikt is voor hem of haar, is het mogelijk om een kort observatietraject te volgen bij Zorgpraktijk ULCO. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar: wat heeft mijn kind van mij als ouder nodig, hoe ga ik om met de boze buien van mijn kind, hoe kunnen wij als leerkrachten omgaan met het gedrag van deze jeugdige, waarom lukt het een leerling niet om zich te gedragen in de klas? Of welke vragen maar relevant zijn.

Observaties zullen veelal zowel op school als in de thuissituatie plaatsvinden. Zo ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van hoe de jeugdige zich gedraagt en tegen welke moeilijkheden hij/zij en de nabije omgeving aanlopen. Afhankelijk van de leeftijd wordt ook gesproken met de jeugdige zelf. Tevens zijn er gesprekken met de ouder(s)/verzorger(s), school en eventueel betrokken hulpverleners. Na afloop van de observaties en gesprekken volgt een advies voor behandeling of begeleiding en worden handvatten gegeven aan ouders of leerkrachten.