Aanmelden
Menu

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding

Kinderen beïnvloeden met hun gedrag hun directe omgeving en andersom. Problemen kunnen dan ook niet los gezien worden van de omgeving waarin kinderen leven en opgroeien. Het betrekken van de ouders bij de behandeling van hun kinderen is dan ook belangrijk.

Adviserende rol

De professionals van ULCO richten zich in eerste instantie op de ouders door hen uitleg te geven over de (opvoed)problemen van hun kind en de effecten daarvan op de rest van het gezin.

Soms ben je hier als ouder(s) al voldoende mee geholpen.

Behandeling

In andere situaties moet er meer gebeuren. Als ouder(s) word je dan betrokken bij de behandeling van je kind, met als doel zo goed mogelijk te leren omgaan met de moeilijke opvoedingssituaties. Het hebben van een ‘speciaal’ kind betekent vaak dat er thuis en op school ook een speciale aanpak nodig is. Tijdens de behandeling leer je als ouder(s) nieuwe vaardigheden.

Wat levert het op?

Na afloop heb je als ouder(s) meer inzicht in de problemen van je kind en heb je geleerd hoe je met het gedrag van je kind om kunt gaan of dit kunt beïnvloeden.

Praktische zaken

Ouderbegeleiding duurt bij ULCO precies zo lang als dat nodig is. Zo lang als jouw kind behandeld moet worden, maar in ieder geval zo lang als dat voor jou als ouder nodig is.

De duur van de begeleiding is natuurlijk afhankelijk van de aard en omvang van de problematiek en de hulpvraag van jullie als ouders. In de praktijk is het zo dat in het begin de ouderbegeleiding intensiever is. Naarmate ouders beter geïnformeerd zijn en zij thuis beter weten om te gaan met de specifieke opvoeding van het kind, zullen er minder vaak gesprekken zijn. De ouderbegeleiding vindt plaatst bij ULCO, maar ook thuis zodat de professionals van ULCO ook de thuisomgeving kennen.