Aanmelden
Menu

Psychomotorische Therapie (PMT)

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen. Het doel is inzicht krijgen in het eigen denken, voelen en handelen.

De insteek van PMT is te leren door ervaren in beweging. Afhankelijk van de hulpvraag worden er interventies gekozen om gedragsverandering tot stand te brengen of daaraan een bijdrage te leveren.

“Binnen de therapie wordt er bijvoorbeeld gewerkt met activiteiten gericht op het vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid, samenwerkingsoefeningen of ademhalings- en ontspanningsmethodieken gericht op het beheersen van emoties”, zegt psychomotorisch therapeut en bewegingsagoog Dion Buma.

Nadat er een behandelplan is opgesteld, wordt er samen met de cliënt gewerkt aan de te behalen doelen. PMT is geschikt voor kinderen en (jong)volwassenen met psychosociale en/of psychische klachten. Er is individuele psychomotorische therapie, psychomotorische therapie in een groep en gezins-psychomotorische therapie.