Aanmelden
Menu

Project: De Opstap

Waarom de Opstap?

De Opstap is een maatschappelijk initiatief in de dorpskern van Feanwâlden waarin meerdere werkvormen samenkomen. De Opstap kent een inloopvoorziening voor het dorp, plekken voor dagbesteding, beschermd werken en toeleiding naar werk voor mensen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt. Er wordt gewerkt vanuit een duidelijke visie en een persoonlijk begeleidingsplan, zodat het maximale uit iedereen gehaald kan worden. Betrokkenheid bij elkaar, denken in mogelijkheden en zinvol bezig zijn zijn belangrijke kernwaarden.

Iedereen is welkom

Binnen De Opstap kan iedereen binnenstappen, de deur staat altijd open en de ‘kofje stiet klear’ voor bewoners van het dorp, professionals uit de zorgsector en het bedrijfsleven. Je kunt er vragen stellen, een gesprekje voeren, dorpsbewoners ontmoeten, formulieren laten invullen, informatie krijgen of genieten van een lekker broodje of kleine maaltijd in de ‘lunsjkeamer’. Je kunt er een fiets huren, je eigen fiets of iets anders laten repareren of een vergadering houden in het ‘stasjonsgebouw’.

De werkvormen

Er zijn binnen onze verschillende werkvormen diverse manieren om invulling te geven aan dagbesteding, beschermd werken en toeleiding naar werk. We werken volgens een persoonlijk groeimodel en individuele interesses en mogelijkheden. De startfase begint met het kennismaken, verkennen van werknemersvaardigheden en ‘snuffelen’ binnen de verschillende werkvormen. Dan volgt het individuele begeleidingsplan dat opgesteld zal worden door het team van betrokken professionals dat binnen De Opstap werkzaam is.

Samenwerkingen

Binnen het project werken we nauw samen met de lokale ondernemers, gemeente en de gebiedsteams. Je kunt een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken door te bellen met de locatie of een mail te sturen naar info@de-opstap.frl. Het stasjonsgebouw is een ontmoetingsplek voor iedereen uit het dorp en haar omgeving. Voor het onderdeel dagbesteding, beschermd werken en toeleiding naar werk heb je een beschikking nodig vanuit de WMO. Deze kun je aanvragen bij je gemeente of tijdens het inloopspreekuur van de gebiedsteams op het Stasjon. Zie de ook website www.de-opstap.frl.

Zorginhoudelijk werkt het bestuur van de Opstap nauw samen met zorgpraktijk ULCO en job-coaches en re-integratiebedrijven uit ons professionele netwerk.