Aanmelden
Menu

Psycho-educatie

Psycho-educatie

Psycho-educatie is het geven van informatie aan cliënten of aan familie/direct betrokkenen over hoe zij kunnen omgaan met de psychische beperking van hun naaste(n).

Psycho-educatie streeft ernaar cliënten vaardigheden aan te leren om hun leven weer in eigen hand te kunnen nemen. Psycho-educatie kan zowel individueel als in groepsverband aangeboden worden.

De inhoud en het doel van de behandeling

Tijdens psycho-educatie worden de cliënt en/of zijn of haar naasten geïnformeerd over de stoornis, oorzaken, symptomen, het verloop en de behandeling.

De deelnemers krijgen informatie over:

 • psychische en sociale gevolgen van de psychische beperking
 • welke mogelijkheden er zijn om hiermee om te gaan
 • welke mogelijke wegen naar ondersteuning er zijn
 • hoe hij of zij kan opkomen voor zijn of haar eigen rechten en behoeften.

Verminderen belasting

Voor veel mensen is de aanvaarding en het behoud van een positief zelfbeeld moeilijk als zij beseffen dat zij moeten leven met een psychische beperking.

De belasting die cliënten en familieleden ervaren kan verminderen door:

 • kennis te verkrijgen van samenhang tussen psychische klachten en gedrag;
 • het aanleren van (communicatieve) vaardigheden;
 • het geven van onderlinge steun.

Voor wie is psycho-educatie bedoeld?

Psycho-educatie is bedoeld voor cliënten met een psychische beperking en direct betrokkenen van cliënten. Vaak willen naasten weten wat de beperking precies inhoudt.

Ook kan er behoefte zijn aan adviezen en handvatten over hoe men het beste kan reageren of hoe men zich het beste kan opstellen in bepaalde situaties.

Ook wanneer men wil weten welke mogelijkheden er zijn voor behandeling, dagbesteding, werken en wonen. Tijdens de behandeling wordt op deze en andere vragen antwoord gegeven.

Wat komt er aan de orde?

Als psycho-educatie onderdeel is van de behandeling dan worden de onderwerpen afgestemd tussen de behandelaar en cliënt. Afhankelijk van de samenstelling van de deelnemers kunnen tijdens een  groepsaaanbod psycho-educatie de volgende onderwerpen aan bod komen

 • diagnostiek, oorzaken, fasen, beloop en prognose
 • het steunsysteem en rol van de familie
 • bijkomende (psychische) problematiek
 • acceptatieproblematiek
 • werk, opleiding en/of dagbesteding, zelfstandigheid, wonen
 • administratie, financiën, wetgeving en instanties