Aanmelden
Menu

Psychosociale begeleiding

Wat is psychosociale begeleiding?

Psychosociale begeleiding is een therapievorm die mensen begeleidt om richting te geven en keuzes te maken in hun persoonlijke leven, thuis en op het werk.

Problemen en spanningen in één of meer van deze levensgebieden gaan vaak samen met gevoelens, zoals twijfel, angst, woede en verdriet, en met gedachten die zich vaak ‘eindeloos’ herhalen zonder uitkomst te bieden. Op lichamelijk gebied zijn er veelal spanningsklachten.

Het doel van psychosociale hulpverlening

Het doel van psychosociale hulpverlening is mensen te begeleiden in het weer willen aangaan van hun leefsituatie, inclusief de problemen. Een belangrijke ingang hierbij is de levensloop van de cliënt, de individuele biografie. Nieuwe gezichtspunten of ervaringen dragen ertoe bij dat men de moed (terug) vindt om vanuit de eigen verantwoordelijkheid keuzes te durven en kunnen maken.

De professionals van Ulco bieden hulp in de vorm van begeleiding, we bieden een luisterend oor, maar zijn ook actief activerend. We zorgen er samen met jou en jouw omgeving voor dat je weer grip krijgt op je leven. We lopen met je op, inventariseren de problematief, de wijze waarop deze is ontstaan en macht heeft gekregen over jouw leven. De onze jarenlange ervaring herkennen we de problematiek, erkennen we de situatie en hebben we de kennis om jou maximaal de ondersteunen en er, samen met jou voor de zorgen, dat je jouw leven weer op de rails zet.