Aanmelden
Menu

Re-integratie & Jobcoaching

Waar staan de Deltawerkers voor

Wat ons betreft heeft iedereen het recht op een betaalde en passende werkplek. Door uit te gaan van individuele kwaliteiten helpen wij mensen met het creëren, vinden en behouden van een baan die bij hen past. Om dit te realiseren, is er een samenwerkingsverband ontstaan tussen zorgpraktijk ULCO en Deltawerkers, een kleinschalig reïntegratiebedrijf dat ontstaan is in 2013. Zowel de Deltawerkers als ULCO zijn van mening dat het vinden en behouden van een nuttige dagbesteding niet het sluitstuk, maar een wezenlijk en integraal onderdeel van de totale zorg rondom een cliënt zou moeten zijn. Dit is dé basis voor de samenwerking tussen ULCO en Deltawerkers.

Individuele Vraaggerichte Benadering

De ervaren en gecertificeerde re-integratieadviseurs van Deltawerkers werken volgens de zogenaamde IVB-methodiek (Individuele Vraaggerichte Benadering). Hierbij staat de kernbehoefte van de cliënt centraal. Ieder mens is uniek en heeft een eigen kernbehoefte. De methode is erop gericht mensen op een duurzame manier te begeleiden naar en in betaald werk. Hierbij streven we altijd naar een win-winsituatie voor cliënt, werkgever en opdrachtgever.

Wij verzorgen individuele trajecten voor mensen met een zorgindicatie, een baanindicatie, een Wajong-uitkering, een WIA-uitkering of een ziektewetuitkering. Dit alles in afstemming en in samenwerking met de het wijkteam, casemanagers en overige zorgprofessionals rondom onze gezamenlijke cliënt.

Onze aanpak

Wij werken samen met onze cliënten aan het vergroten van hun vaardigheden en focus op de arbeidsmarkt, het vergroten van hun zelfvertrouwen en de juiste motivatie om de kans op structureel werk zo groot mogelijk te maken.

Stap (1) Intake
Tijdens dit eerste gesprek inventariseren we samen de wensen, motieven, sociale achtergrond, netwerken, beperkingen en mogelijkheden met en voor de cliënt. Uiteraard is dit gesprek ook een verkennende eerste kennismaking tussen de cliënt en onze re-integratie-adviseur.

Stap (2) Assessment
Tijdens deze stap worden de volgende vragen beantwoord: Wie ben ik? Wat kan ik? Waar sta ik? Duidelijkheid op deze vragen kan worden verkregen door gesprekken en testen op het gebied van beroepenoriëntatie, persoonlijkheid en vaardigheden.

Stap (3) Kompas
Naar aanleiding van stap (1) en (2) wordt een trajectplan opgesteld waaraan zowel de opdrachtgever als de cliënt zich conformeert. Het trajectplan biedt een duidelijke richting voor het verdere verloop van het traject. Wat is er nog nodig om de kans op een structurele baan zo groot mogelijk te maken en welke afspraken maken we hier samen over?

Stap (4) Workshop en Training
Voortvloeiend uit het trajectplan kan het nodig zijn om cliënten te begeleiden en te trainen op het gebied van bijvoorbeeld: representatie, het opstellen van een sollicitatiebrief, een professioneel cv, profielen op sociale media, on- en offline netwerken, zelfvertrouwen en assertiviteit.

Stap (5) Op zoek naar werk (jobhunting)
In deze fase gaan we samen met de cliënt (pro)actief op zoek naar de bij hem of haar situatie passende werkplek binnen ons grote netwerk. Hierbij kan het gaan om:

  • een participatietraject waarbij eerst meer arbeidsritme en werknemersvaardigheden worden opgedaan
  • een kortdurende stage, werkervaringsplek of proefplaatsing waarbij eerst meer concrete werkervaring wordt verkregen en vervolgens een betaalde baan
  • een direct betaalde baan, al dan niet met loonkostensubsidie.

 
Stap (6) Aan het werk (jobcoaching)
De werkplek is gevonden, de match is gemaakt! Op wat voor manier iemand ook aan de slag gaat bij een werkgever, wij zijn en blijven nog een tijd in beeld om zowel de cliënt als de werkgever te coachen bij het bewerkstelligen van een duurzaam dienstverband.

De Deltawerkers