Aanmelden
Menu

Cliënten en ouders zijn tevreden en voelen zich veilig

Tevreden cliënten

Cliënten van Zorgpraktijk ULCO zijn ronduit tevreden over de hulpverlening, blijkt uit de jaarlijkse enquête. Die werd afgelopen najaar onder 75 cliënten afgenomen. Zorgpraktijk ULCO scoort hierop een 9,2. Uit het onderzoek komt naar voren dat de grote meerderheid van de respondenten tevreden is over de begeleiding en manier van hulp en communiceren. De cliënten voelen zich ook op hun gemak en ervaren een grote luisterbereidheid bij de begeleiders.

Bijzondere vermelding krijgt de stabiliteit van de dienstverlening. Verschillende ouders drukken zich daarnaast enthousiast en dankbaar uit over de ondersteuning en beschikbaarheid die de zorgpraktijk hen biedt. Verschillende respondenten noemen de ontvangen ondersteuning “een verrijking”, “een positief afgesloten traject” of “een cruciale rol in mijn leven”.

Positieve inbreng

De respondenten bevestigen een zeer constructieve samenwerking tussen begeleiding en cliënt (en ouders), waarbij de cliënt gehoord wordt. Er wordt verwezen naar “positieve inbreng” en hoe de cliënt “nog steeds met plezier komt”. Bij meerdere enquêtes worden de begeleiders expliciet genoemd voor hun verleende hulp.

Duidelijk en uitgebreid zorgplan

De cliënten vinden het fijn dat er een “duidelijk en uitgebreid” zorgplan op tafel komt zodra iemand een traject in gaat. “Fijn om nu allemaal aan hetzelfde te werken volgens een duidelijk zorgplan wat goed bewaakt wordt”, is één van de reacties.

Dankzij het zorgplan is er bij Zorgpraktijk ULCO altijd een focus op het behalen van de doelen met een bijbehorend resultaatgericht bekostigingsplan. Een grote meerderheid van de respondenten geeft aan zich veilig en op zijn gemak bij de begeleiders te voelen. “De zorgpraktijk heeft zaken als een gevoel van veiligheid hoog in het vaandel staan en het is fijn dat onze waarden in de dagelijkse praktijk ook als zodanig worden ervaren”, vindt Ulco de Boer.

Enkele reacties

“Positief afgesloten traject waarin we veel van en met elkaar geleerd hebben.”

“Wat is het fijn dat je op elk moment van de dag een beroep kunt doen op vaste, steady begeleiders! Na jarenlang steeds wisselende begeleiders bij een andere instantie eindelijk eenduidigheid en een duidelijke koers.”

“Fijn om nu allemaal aan hetzelfde te werken volgens een duidelijk zorgplan dat goed bewaakt wordt.”

“Na al die jaren van begeleiding van moeder en kind nog steeds erg tevreden. Zoon komt nog steeds met plezier bij Ulco en staat nog steeds open voor tips en begeleiding.”