Aanmelden
Menu

Cliënten geven Zorgpraktijk ULCO een 9,6

Jaarlijkse enquête voor verbetering geeft helder beeld

Zorgpraktijk ULCO krijgt een 9,6 van cliënten. Dat blijkt uit de enquête die afgelopen najaar werd verspreid. Maar liefst alle respondenten voelen zich goed ondersteund door hun begeleiders.

Uit de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek blijkt dat de cliënten en ouders/verzorgers zéér tevreden zijn over de hulpverlening van Zorgpraktijk ULCO. Het gemiddelde van alle vragen die beantwoord worden met ‘goed’ is 96,5 procent. “Daarmee kunnen we wel stellen dat de grote meerderheid tevreden is over de begeleiding, manier van hulp en communiceren, maar zich ook op zijn of haar gemak voelt en zich veilig voelt”, zegt Ulco de Boer.

De zes pijlers

De zorgpraktijk laat ieder jaar een enquête uitgaan naar cliënten. “We vinden het belangrijk om hun mening in kaart te brengen”, zegt Ulco. “Zo kunnen we continu verbeteren en goed aansluiten bij de cliënt en zijn wensen.” In de enquête staan zes pijlers centraal die voor Zorgpraktijk ULCO belangrijk zijn in de hulpverlening: de begeleiding, de hulp die je krijgt, het luisteren, het gevoel van veiligheid, het zorgplan en het nakomen van afspraken.

"87% van de cliënten ervaren het plan als goede ondersteuning"

De enquête werd ingevuld door 70 mensen. “Dit heeft ervoor gezorgd dat wij een helder beeld hebben gekregen van de ervaringen met Zorgpraktijk ULCO.” De respondenten bestaan voor het grootste deel uit minder- en meerderjarige cliënten, ouders en grootouders. De ingevulde enquêtes zijn geanalyseerd door een externe partij, Knaebel Advies, die de resultaten beschreef in een officieel document. De uitkomsten van deze analyse zijn intern besproken en er zijn verbeterpunten geformuleerd. Zowel op inhoud als wat betreft de vorm van het cliënttevredenheidsonderzoek. “Deze verbeterpunten verwerken wij in onze werkprocessen om zo nog beter aan te sluiten bij wat belangrijk is voor onze cliënten”, zegt Ulco.

Opvallend is dat alle respondenten aangeven zich goed ondersteund te voelen door hun begeleider. Daarnaast blijkt dat 96% van de cliënten vindt dat de begeleiders goed weten waar ze hulp bij nodig hebben. Het zorgplan staat hierbij centraal. “We vinden het belangrijk dat cliënten heldere doelen hebben”, zegt Ulco. “Die doelen worden daarom zorgvuldig opgesteld aan de hand van de professionele visie van de begeleiders en de eigen wensen van de cliënt.” Dit zorgplan wordt door 87% van de cliënten ervaren als goede ondersteuning van
hun begeleiding om te weten waar zij aan kunnen werken. Ook naar het gevoel van veiligheid en op je gemak zijn tijdens de behandeling werd gevraagd. “Dit vinden wij van zeer groot belang”, zegt Ulco. “Het is dan ook heel waardevol voor ons om te zien dat álle cliënten die de enquête hebben ingevuld, dit gevoel ervaren bij hun begeleider.” Zorgpraktijk ULCO selecteert de begeleiders zorgvuldig en kijkt altijd naar de vraag van de cliënten en de ervaring van de professional om te zorgen voor een goede match. “Maar ook persoonlijkheid en goed op één lijn kunnen liggen met je begeleider vinden wij belangrijk.” Daarnaast vindt 98% van de cliënten dat de begeleiders goed hun afspraken nakomen.

De professionals van Zorgpraktijk ULCO bedanken de respondenten voor het invullen van de enquête. Ulco de Boer is heel trots op de resultaten, maar benadrukt: “Dit had niet gekund zonder de input van onze fantastische cliënten en ouders en verzorgers.”