Aanmelden
Menu

Klachtenprocedure

Niet tevreden?

Ulco en zijn collega’s doen er alles aan om op een kwalitatief goede manier zorg te leveren. Toch kan het wel eens gebeuren dat je als cliënt of ouders niet helemaal tevreden bent. Op dat moment is het belangrijk dat je dit ook kenbaar maakt. Want alleen dan kan jou ongenoegen worden gesignaleerd en kan er actie worden ondernomen. En op die manier kunnen wij onze zorg ook steeds verder verbeteren.

In eerste instantie bespreek je jouw klacht met je eigen hulpverlener. Deze zal de klacht samen met jou proberen op te lossen. Ben je niet tevreden met de oplossing of wil je een aanvullend gesprek, dan kan dit. Dit doen we samen met Ulco de Boer en jouw hulpverlener of een andere collega binnen de praktijk.

Daarna heb je de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen via het klachtenformulier van zorgpraktijk ULCO. Het klachtenformulier vind je op de website van ULCO of je kunt er een vragen aan je eigen hulpverlener.
Op het formulier staat vermeld waar het naartoe gestuurd dient te worden. De klachtencommissie zal jouw klacht onderzoeken en wanneer noodzakelijk geacht, actie ondernemen de klacht op te lossen en te voorkomen dat het nog een keer voorkomt. De klachtencommissie zal binnen 5 werkdagen contact met jou opnemen om jou te informeren over de vervolgstappen.

Ben je ook na de acties van de klachtencommissie van zorgpraktijk ULCO nog niet tevreden? Dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen Knaebel Advies, dit is een onafhankelijke partij.
Het is wel belangrijk dat je eerst de bovenstaande stappen hebt doorlopen alvorens je je tot Knaebel Advies wendt.

Stuur je klacht naar info@ulcodeboer.nl
– Leg in deze mail je klacht uit en de manier waarop er contact mag worden opgenomen.
– Knaebel Advies zal binnen 5 werkdagen contact opnemen om de vervolgstappen te bespreken.

Wat gebeurt er als je een klacht indient bij Knaebel Advies?
– Je klacht zal worden onderzocht en waar nodig zal Knaebel Advies de nodige gesprekken aangaan met de cliënt en/of met je hulpverlener.
– Nadat dit onderzoek heeft plaatsgevonden zal met zorgpraktijk ULCO en jou de oplossing van de klacht worden afgestemd.

Knaebel-advies verzorgt tevens ook diensten als externe vertrouwenspersoon voor cliënten en de collega’s binnen Ulco.