Aanmelden
Menu

Klachtenprocedure

Niet tevreden?

Ulco en zijn collega’s doen er alles aan om op een kwalitatief goede manier zorg te leveren. Toch kan het wel eens gebeuren dat je als cliënt of ouders niet helemaal tevreden bent. Op dat moment is het belangrijk dat je dit ook kenbaar maakt. Want alleen dan kan jou ongenoegen worden gesignaleerd en kan er actie worden ondernomen. En op die manier kunnen wij onze zorg ook steeds verder verbeteren.

– Bespreek het met je eigen hulpverlener
In eerste instantie bespreek je jouw klacht met je eigen hulpverlener. Deze zal de klacht samen met jou proberen op te lossen.

Ben je niet tevreden met de oplossing of wil je een aanvullend gesprek, dan kan dit. Dit doen we samen met Ulco de Boer en jouw hulpverlener of een andere collega binnen de praktijk.

– Officiële klacht indienen intern
Daarna heb je de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen via het klachtenformulier van Zorgpraktijk ULCO. Je kunt er één vragen aan je eigen hulpverlener of je vult het contactformulier in op de website: https://ulcodeboer.nl/contact/.
De klachtencommissie zal jouw klacht onderzoeken en wanneer noodzakelijk geacht, actie ondernemen de klacht op te lossen en te voorkomen dat het nog een keer voorkomt. De klachtencommissie zal binnen 5 werkdagen contact met jou opnemen om jou te informeren over de vervolgstappen.

– Onafhankelijke partij
Ben je ook na de acties van de klachtencommissie van Zorgpraktijk ULCO nog niet tevreden? Dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij ZoCo Advies, dit is een onafhankelijke partij.
Het is wel belangrijk dat je eerst de bovenstaande stappen hebt doorlopen alvorens je je tot ZoCo Advies wendt.

Stuur je klacht naar info@zoco-advies.nl
o Leg in deze mail je klacht uit en de manier waarop er contact mag worden opgenomen.
o ZoCo Advies zal binnen 5 werkdagen contact opnemen om de vervolgstappen te bespreken.

Wat gebeurt er als je een klacht indient bij ZoCo Advies?
o Je klacht zal worden onderzocht en waar nodig zal ZoCo Advies de nodige gesprekken aangaan met jou en/of met je hulpverlener.
o Nadat dit onderzoek heeft plaatsgevonden zal met Zorgpraktijk ULCO en jou de oplossing van de klacht worden afgestemd.

ZoCo Advies verzorgt tevens ook diensten als externe vertrouwenspersoon voor cliënten en de collega’s binnen Zorgpraktijk ULCO.

– Officiële klachten en geschillencommissie
Mocht je er nou niet uitkomen via de aangeboden wegen dan is er een officiële klachten- en geschillencommissie waar je je tot kan richten. Dit hebben alle hulpverleners afgesloten bij Klachtenportaalzorg. Je kan een klacht indienen via: https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtenportaal-zorg/.

– Jeugdwet of WMO cliënten
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Zorgpraktijk ULCO.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met jouw hulpverlener binnen Zorgpraktijk ULCO, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Zorgpraktijk ULCO.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang
• Bel naar 088 – 555 1000
• Mail naar info@akj.nl
• Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.