Aanmelden
Menu

Ons team

Binnen zorgpraktijk ULCO werken allemaal vrijgevestigde professionals in de zorg met ruime ervaring in de hulpverlening. Ieder op zijn eigen vakgebied en met eigen specialisaties. Het team kenmerkt zich door betrokkenheid op de cliënt, onderhouden korte lijnen met alle betrokkenen rondom de cliënt en voelen zich verantwoordelijk voor het ingezette proces. Met elkaar volgt het team studies, scholen ze zich bij en hebben teamoverleg en intervisie. Alle collega’s zijn SKJ geregistreerd en vullen elkaar aan op professioneel vlak. Zo ontstaat een praktijk met korte lijnen, veel expertise en nauwelijks overheadkosten. Zo kunnen we veel tijd besteden aan dat waar het omgaat, onze cliënten.

Binnen het team zijn er aandacht functionarissen voor de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Een wettelijke verplichting om mee te werken. We zijn landelijk aangesloten bij de vereniging LVAK (landelijke vereniging aandachtsfunctionaris kindermishandeling)
Daarnaast heeft de praktijk een externe vertrouwenspersoon en een externe klachtenfunctionaris.