Aanmelden
Menu

Ons team

Binnen zorgpraktijk ULCO werken allemaal vrijgevestigde professionals in de zorg met ruime ervaring in de hulpverlening. Ieder op zijn eigen vakgebied en met eigen specialisaties. Het team kenmerkt zich door betrokkenheid bij de cliënt en het onderhouden van korte lijnen met alle betrokkenen rondom de cliënt. De professionals voelen zich verantwoordelijk voor het ingezette proces.

Met elkaar volgen de hulpverleners studies, scholen ze zich bij en hebben zij teamoverleg en intervisiemomenten. Alle collega’s zijn SKJ-geregistreerd en vullen elkaar aan op professioneel vlak. Zo ontstaat een praktijk met korte lijnen, veel expertise en nauwelijks overheadkosten. Hierdoor kunnen we veel tijd besteden aan dat waar het om gaat: onze cliënten.

Binnen het team zijn er aandachtsfunctionarissen voor de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit is wettelijk verplicht om mee te werken. We zijn landelijk aangesloten bij de vereniging LVAK (Landelijke Vereniging Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling).
Daarnaast heeft de praktijk een externe vertrouwenspersoon en een externe klachtenfunctionaris.