Aanmelden
Menu

Astrid de Vries

Astrid is sinds 2015 zelfstandig werkzaam in samenwerking met ULCO. Wij delen onze passie en betrokkenheid sinds 1995, toen wij elkaar leerden kennen als groepsleiders. “Mijn achtergrond ligt bij een orthopedagogisch behandelcentrum voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening.”

“In 2002 ben ik verder gegaan als manager primair proces binnen deze organisatie. Door de jaren heen heb ik scholing gevolgd op het gebied van systeemgericht werken en oplossingsgericht denken. Deze scholing heeft mij geholpen in zowel mijn rol als moeder van drie kinderen als in mijn rol als professional. Door het werken met kinderen, ouders en groepen is systeemgericht werken en groepsdynamica een expertise geworden. Mijn werkzaamheden binnen de kinderopvang de afgelopen paar jaar hebben mij verder verrijkt op pedagogisch vlak en als manager. Ik ben gepassioneerd, humorvol en oplossingsgericht. Ik wil samen onderzoeken welke ondersteuning past bij jou en welke stap jij wilt zetten om een betere balans te vinden in wat jij wilt en wat het leven van je vraagt.”

Trainingen & cursussen

“Naast mijn opleidingen volg ik regelmatig specifieke trainingen om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen rondom enkelvoudige en meervoudige problematiek, zoals
hechtingsproblematiek, autisme, ADHD, opvoedingsproblemen en dyslexie.

Ik heb een ruim netwerk opgebouwd met plaatsers, basisscholen, sociale wijkteams, jeugdgezondheidszorg, verwijzers, jeugdhulpverlening en voortgezet onderwijs waardoor ik, samen met het ruime netwerk van ULCO, de verbinding snel maak met collega’s.

Gegevens:

Je kunt Astrid bellen op 06-51825813
Je kunt Astrid mailen via astrid@ulcodeboer.nl