Aanmelden
Menu

Dion Buma

Mijn naam is Dion Buma, ik ben 23 jaar en woon in Leeuwarden. Sinds dit jaar ben ik als bewegingsagoog en sociaal pedagogisch hulpverlener aangesloten bij zorgpraktijk ULCO. De manier van werken binnen de zorgpraktijk spreekt mij erg aan. Tevens is dit een mooie stap om mij verder te ontwikkelen in mijn vakgebieden. Bewegen ontwikkelt zich steeds meer als een populaire activiteit binnen onze huidige maatschappij.

Bewegen is gezond, niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de geest. Als gediplomeerd bewegingsagoog en sociaal pedagogische hulpverlener houd ik mij bezig met het ontwikkelen en aanbieden van sportgerichte activiteiten, bewegingsaanbod en persoonlijke begeleiding voor mensen met knelpunten op lichamelijk, sociaal en emotioneel of cognitief gebied. Hierin gebruik ik bewegen als middel om gedragsmatige zaken aan de orde te stellen en bied ik professionele begeleiding in het beïnvloeden van dit gedrag.

In mijn werk als sociaal pedagogisch hulpverlener ligt de focus niet op het bewegen. Hierin bied ik persoonlijke begeleiding met betrekking tot verschillende hulpvragen. Deze hulpvragen kunnen knelpunten zijn die te maken hebben met zowel cognitieve, psychische, emotionele als sociale aspecten. Deze knelpunten proberen we door middel van gesprekken en één-op-éénbegeleiding aan de orde te stellen.

Momenteel ben ik bezig met een studie Psychomotorische Therapie. Dit is een studie die meer diepgang en tools biedt bij het veranderen van gedrag door middel van bewegen. Deze tools zal ik binnen mijn baan als bewegingsagoog en sociaal hulpverlener regelmatig toepassen. Binnen de psychomotorische therapie ben je gericht op het denken, handelen en voelen van een persoon. Hierin bied je lichaamsgeoriënteerde of bewegingsgerichte methodieken aan, waardoor gedragsverandering plaats kan vinden. Je maakt ook gebruik van bepaalde gespreksvoeringtechnieken die ik toepas in mijn rol als sociaal pedagogisch hulpverlener.

Gegevens

Je kunt Dion bellen op: 06-19441255
Je kunt Dion mailen via: dion@ulcodeboer.nl