Aanmelden
Menu

Hendrie Stiksma

‘Mijn naam is Hendrie Stiksma en sinds eind 2016 ben ik aangesloten bij de praktijk van Ulco de Boer. Dit was een heel bewuste keuze, aangezien ik toe was aan een nieuwe uitdaging binnen het werkveld en mijn passie ligt bij het begeleiden van kinderen en jongvolwassenen. Werken binnen zorgpraktijk ULCO is voor mij de ideale mogelijkheid om mij verder te ontwikkelen als mens en professional in een betrokken team van enthousiaste hulpverleners.

Na het afronden van mijn studie Social Work ben ik aan de slag gegaan binnen het maatschappelijk werk. Inmiddels heb ik de nodige ervaring opgedaan binnen verschillende takken van de hulpverlening. Zo heb ik veel gewerkt binnen de residentiële hulpverlening. Het aanleren van (sociale) vaardigheden aan jongeren stond hierbij centraal. Ook ben ik enige jaren als ambulant maatschappelijk werker werkzaam geweest binnen een grote zorginstelling. Binnen deze functie had ik veel te maken met mensen met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornis zoals ADHD/ADD en PDD-NOS.

Als ambulant maatschappelijk werker kom ik veel bij mensen thuis, dat geeft mij de mogelijkheid om beter zicht te krijgen op hun situatie. Mijn ervaring is dat mensen vanuit hun eigen vertrouwde en veilige omgeving beter kunnen werken aan herstel. Daarnaast kun je het netwerk ook meenemen in het hulpverleningsproces.

Wat ik in de praktijk vaak zie is dat mensen door tegenslagen en een vervelende levensgeschiedenis onzeker en teleurgesteld zijn geworden in hun eigen kunnen. Mensen krijgen een negatief toekomstbeeld of kunnen maar moeilijk vervelende gebeurtenissen uit hun verleden loslaten. Aan mij de taak om mensen weer inzicht en grip te laten krijgen op hun eigen ontwikkelingsproces, zodat ze kunnen groeien in zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Ik ben van mening dat elk mens potentie in zich heeft om vooruit te komen, om te groeien. Ik ga samen met de cliënt graag op zoek naar goede karaktereigenschappen en vaardigheden die we vervolgens kunnen inzetten in zijn of haar specifieke situatie.

Ik werk graag volgens de methodiek van het ‘sociaal competentie-model’ en de methode ‘oplossingsgericht werken’. Het is belangrijk om vooral in mogelijkheden te denken in plaats van moeilijkheden. Samen met de jongere gaan we op zoek naar oplossingen die haalbaar zijn voor de jongere zelf en zijn of haar omgeving. We gaan op zoek naar situaties waarbinnen het probleem zich (tijdelijk) niet meer voordoet en proberen te achterhalen wat er nodig is om succesmomenten uit te breiden. Ik hoop dan ook de komende tijd veel succesmomenten te mogen ervaren met de jongeren die ik begeleid, zodat ze kunnen ervaren dat elk mens uniek is en de kracht in zich heeft om vooruit te komen!

Gegevens:

Je kunt Hendrie bellen op 06-51464271
Je kunt Hendrie mailen via hendrie@ulcodeboer.nl