Aanmelden
Menu

Ineke Poutsma-Bouws

Ik ben Ineke Poutsma-Bouws en sinds begin 2016 werkzaam bij ULCO. Ik heb ruim 20 jaar ervaring opgedaan bij een orthopedagogische behandelinstelling voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen en psychische problemen. Eerst als pedagogisch medewerkster op een behandellocatie en de laatste jaren op een locatie begeleid wonen voor achttienplussers.

Binnen mijn werk ben ik onder andere aandachtspersoon middelengebruik geweest, was ik als commissielid betrokken bij de commissie seksualiteit, huiselijk geweld en kindermishandeling en had ik vanuit de instelling zitting in het zorgadviesteam van de Friese Poort. Ik heb brede ervaring in het werken met jongeren met ADHD, PDD-NOS, ASS en hechtingsproblematiek. Tijdens mijn werkzaamheden als pedagogisch medewerkster ben ik onder andere geschoold in systeemgericht en oplossingsgericht werken, heb ik me de methodiek volgens het sociaal competentiemodel eigengemaakt en heb ik diverse trainingen en cursussen gevolgd.

In augustus 2015 ben ik gestart met de opleiding Toegepaste Psychologie, waarmee ik in de toekomst een belangrijke bijdrage hoop te leveren aan psychologisch en diagnostisch onderzoek binnen de praktijk ULCO. Respect voor en betrokkenheid bij de cliënt zijn kenmerkend voor mijn manier van werken wat goed aansluit bij het werken vanuit ULCO. In mijn werk vind ik het belangrijk naast de cliënt te staan en samen te zoeken naar oplossingen voor problemen en ervoor te zorgen dat de cliënt in de toekomst weer zelf verder kan. Ik ben gedreven en enthousiast en hoop vanuit mijn ervaring nog veel cliënten te kunnen helpen en ondersteunen op hun weg naar een zo zorgeloos en zelfstandig mogelijk leven.

Gegevens:

Je kunt Ineke bellen op 06-13842464
Je kunt Ineke mailen via ineke@ulcodeboer.nl