Aanmelden
Menu

Jolanda Zwaagstra

Mijn naam is Jolanda Zwaagstra, De afgelopen jaren ben ik in verschillende werkvelden werkzaam geweest. Zowel in de gehandicapten zorg, de GGZ als in de jeugdzorg.

Sociaal Pedagogische Hulpverlener
Mijn werkervaring bestaat uit het werken met kinderen en jongeren en hun gezinnen. Binnen de gezinnen kan sprake zijn van psychiatrie, problematiek rondom echtscheiding of van een mate van onveiligheid (huiselijk geweld en / of kindermishandeling).
Ik heb ervaring in het begeleiden van kinderen en volwassenen met een zware tot lichte verstandelijke beperking. Hiernaast met of zonder een bijkomende psychiatrische stoornis, zoals ADHD, ASS en/of een hechtingsstoornis. 

Als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener kan ik ondersteuning bieden aan ouders bij opvoedvragen. Ook kan ik begeleiding bieden aan  kinderen en jongeren wanneer zij een hulpvraag hebben. Bijvoorbeeld bij het aanleren van vaardigheden.

Begeleider parallel ouderschap

Bij parallel ouderschap zijn ouders na een scheiding “naast elkaar” ouders van hun kinderen. Er is dus sprake van onafhankelijk ouderschap met weinig communicatie en betrokkenheid tussen beide ouders. Beide ouders zijn los van elkaar volledig verantwoordelijke voor hun kind(eren), gedurende de periode dat het kind(eren) bij hem of haar verblijft. Hiernaast nemen zij de individuele verantwoordelijkheid voor het opgroeien van hun kind(eren) in twee gezinnen. Dit betekent dat keuzes die van invloed zijn op het kind worden gemaakt vanuit de ouderrol. Hiermee wordt bedoeld dat de ouder rekening houdt met het effect van zijn of haar keuzes voor het kind in de thuissituatie bij de andere ouder. Parallel ouderschap leidt er toe dat conflicten verminderen of voorkomen worden. Hierdoor kan elke ouder zich focussen op de eigen ouderrol en zijn of haar relatie met het kind (de kinderen). Parallel ouderschap is vaak de enige oplossing bij hoog conflict scheidingen maar kan ook preventief worden ingezet. Een parallel ouderschap traject is maatwerk.

Counsellor en psycholoog in opleiding

Tot slot kan ik ook ingezet worden als counsellor. Door het volgen van een individueel traject doorloop ik de stappen, die nodig zijn voor het behalen van doelen.
Ik kan bijvoorbeeld ingezet worden bij klachten die tot stress en spanningen leiden. Als stress- counsellor ben ik geschoold om op een gestructureerde wijze mensen te begeleiden, tijdens een proces gericht op verandering. Gedurende het traject bied ik ondersteuning bij het bereiken van doelen, waarna iemand zelfstandig verder kan.

Gegevens:

Mail adres: jolanda@ulcodeboer.nl
Telefoonnummer: 0619315716