Aanmelden
Menu

Maroesjka Heerschop

Ik ben Maroesjka Heerschop en sinds de zomer van 2017 werkzaam als zelfstandige bij zorgpraktijk ULCO. Ulco de Boer en ik kennen elkaar al ruim twee jaar vanuit onze contacten en samenwerking binnen de gemeente Achtkarspelen, waar ik drie jaar werkzaam ben geweest. Daar heb ik veel ervaring opgedaan als gezinswerker en coördinator van het jeugdteam en werkte ik veel in gezinnen met uiteenlopende problematieken, zoals ADHD, PPD-NOS, ASS, opvoedingsmachteloosheid, scheidingsproblematiek, huiselijk geweld en kinderen of ouders met psychiatrische problemen.

Binnen mijn werk bij de gemeente ben ik aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling geweest. Vanuit deze ervaring weet ik dat alle ouders en kinderen hulp willen om dit te doorbreken. Samen in gesprek gaan over dit moeilijke onderwerp is vaak al een begin.

Ik heb mij aangesloten bij Ulco omdat zijn manier van werken mij erg aansprak. Doortastend, laagdrempelig en samen met ouders en jongeren doen wat werkt!

Mijn achtergrond en passie liggen bij het ambulant werken met gezinnen, jongeren en kinderen met en zonder een verstandelijke beperking. Ik heb de training ‘Geef me de Vijf’ gevolgd van Colette de Bruin. Deze training gebruik ik dagelijks, zowel in mijn eigen gezin met twee opgroeiende kinderen, als in mijn rol als professional.

Ik ben oplossingsgericht, betrokken en positief, waarbij ik het belangrijk vind om vanuit gelijkwaardigheid samen te werken. Ik ga altijd uit van mogelijkheden en kansen, zodat je jouw leven weer zo zelfstandig mogelijk vorm kan geven.

Gegevens:

Je kunt Maroesjka bellen op 06-52681093
Je kunt Maroesjka mailen via maroesjka@ulcodeboer.nl