Aanmelden
Menu

Melissa Eekhof-Hollema

Mijn naam is Melissa Eekhof-Hollema. Ik ben 31 jaar oud en ik woon samen met mijn partner en zoon in Surhuisterveen. Vanaf oktober 2023 ben ik aangesloten bij zorgpraktijk ULCO. Ik ben voornamelijk te vinden binnen de leer- en ontdekplek BOKA in Surhuisterveen en begeleid daarnaast een aantal jongeren individueel.

In 2019 ben ik afgestudeerd van de opleiding Social Work aan de Hanzehogeschool in Groningen. Gedurende mijn opleiding heb ik verschillende en mooie ervaringen opgedaan in het werkveld. Zo heb ik een half jaar stage gelopen in Zuid-Afrika bij de Kinderbescherming. In deze stage heb ik onderzoek gedaan bij verschillende gezinnen om te kijken hoe het met de veiligheid van het kind gesteld was. Hierin heb ik met ouders, kinderen en familieleden van het kind gesproken over hoe het thuis verloopt, welke zorgen er zijn en wat nodig is, zodat het kind veilig kan opgroeien. Verder heb ik onderzoeksplannen geschreven en rechtszaken van uithuisplaatsing mogen bijwonen.
 
Gedurende mijn opleiding heb ik gewerkt bij een woonvoorziening waar jeugdigen en (jong)volwassenen woonden met een verstandelijke beperking, psychische en/of verslavingsproblematiek of een forensisch verleden. Mijn taken binnen dit bedrijf waren: het onderzoeken waar bewoners hulp bij nodig hebben, begeleidingsplannen opstellen, helpen bij huishoudelijke taken, toezien van de veiligheid in de groep en het organiseren van activiteiten.
 
Na mijn opleiding ben ik gestart bij Training- en Adviesbureau Kuipers en Houtman. Bij Kuipers en Houtman heb ik individuele en gezinsbegeleiding geboden in de thuissituatie aan kinderen, jongeren en/of ouders. Ik heb begeleiding geboden op het gebied van gedrags- en opvoedingsproblematiek. Daarnaast heb ik ook gezinsobservaties gedaan.
 
Vanaf 2021 heb ik mij binnen Kuipers en Houtman meer verdiept en gewerkt in de scheidingsproblematiek (PRS-traject), waarin ik ouders en hun kinderen begeleiding heb geboden door ouders te leren met elkaar te overleggen en afspraken te maken in het belang van hun kind(eren). 
 
Ik kan mijzelf als persoon omschrijven als iemand die zich goed kan inleven in een ander, kan luisteren, zorgzaam is, het positieve in iemand kan zien en een probleemoplossend vermogen heeft. Verder vind ik het belangrijk om ervoor te zorgen dat er een fijne, gezellige en ontspannen werksfeer is voor de deelnemers.

 

Gegevens:

Je kunt Melissa bellen op 06-22250657.
Je kunt Melissa mailen via melissa@ulcodeboer.nl