Aanmelden
Menu

Repke Hollema

Mijn naam is Repke Hollema. Sinds februari 2020 ben ik aangesloten bij zorgpraktijk ULCO.

De afgelopen jaren heb ik de nodige relevante ervaring opgedaan. In het derde jaar van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) heb ik stage gelopen in een weeshuis in Kaapstad, Zuid-Afrika. Tien maanden lang heb ik daar 25 kinderen begeleid in hun dagelijks routine, zoals het hanteren van de huisregels, het ondersteunen bij huiswerk en het aanleren van sociale vaardigheden. Voorkomende problemen bij de kinderen en jongeren waren ODD, ADHD, angststoornissen en hechtingsproblematiek. Daarnaast was er veel sprake van trauma-gerelateerde problematiek door misbruik en mishandeling in het verleden.

Na mijn stage was ik, naast mijn opleiding, werkzaam bij een kleinschalige woonvorm in Leek. Daar begeleidde ik jongeren en volwassenen met veelal psychische problematiek in combinatie met verslaving, een verstandelijke beperking en/of forensisch verleden. Taken binnen mijn functie waren het aanleren van vaardigheden, het ondersteunen en (persoonlijk) begeleiden van cliënten en daarbij het contact onderhouden met hun netwerk. Hier kwamen veel regelzaken bij kijken, zoals het aanvragen van een uitkering bij de gemeente.

Hierna kwam ik terecht bij een grootschalige organisatie in Friesland die professionele hulp biedt aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. Hier werkte ik als ambulant begeleider, dus ik kwam bij de mensen thuis. Eerst binnen een onderdeel met volwassenen en ouderen, vervolgens binnen een onderdeel met jongeren en gezinnen. Bij dat laatste had ik onder meer te maken met begeleiding, behandeling en crisisinterventies.

Ik kwam bij zorgpraktijk ULCO terecht omdat de manier van werken mij aanspreekt: doen wat werkt en de cliënt centraal stellen. Als persoon ben ik betrouwbaar en eerlijk. Ik vind het binnen de hulpverlening belangrijk om ieders belangen samen te brengen en met elkaar naar de meest geschikte oplossing te zoeken. Ik weet aan te sluiten bij cliënten door te luisteren, betrokken te zijn en humor te gebruiken.

Gegevens:

Je kunt Repke bellen op: 06-50402354
Je kunt Repke mailen via: repke@ulcodeboer.nl