Aanmelden
Menu

Ulco de Boer

Sinds 2008 ben ik werkzaam als zelfstandig hulpverlener en (interim)manager. In de zomer van 2008 nam ik afscheid van een orthopedagogisch behandelcentrum voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening, waar ik bijna 15 jaar als (project)manager werkzaam was. Daarna bleef ik bouwen en innoveren binnen de zorg. Ik was er van overtuigd dat het anders kon. Kortere lijnen en minder bureaucratische zorg, aanzienlijk minder overheadskosten en meer betrokkenheid bij onze cliënten.

In 2008 startte de uitbreiding van een praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie. Na een paar jaar bouwen kreeg mijn eigen bedrijf steeds meer vorm en ontstond de groepspraktijk ULCO. Hierbinnen staat de huidige zorg aan kwetsbare jongeren en hun ouders centraal met een veelzijdig en deskundig team.

Ik ben creatief, inventief en werk vanuit het gezichtsveld van de jongere, de ouder of de docent. Elke positie is anders en vergt een ander benaderingswijze van het eventuele probleem of dilemma. Vervolgens is de kunst al deze verschillende belangen en perspectieven bij elkaar te brengen en samen te smeden tot één geheel. Een geheel waarbinnen de cliënt zich verder kan ontwikkelen tot een evenwichtig persoon.

Ik maak snel de verbinding tussen verwijzers, het regulier en speciaal basisonderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs en de jeugdhulpverlening. Hierdoor weten we snel wie waar betrokken is en kunnen we snel en efficiënt alles op elkaar afstemmen.

Gegevens:

Je kunt Ulco bellen op 06-46023207
Je kunt Ulco mailen via info@ulcodeboer.nl