Aanmelden
Menu

Vol enthousiasme mag ik vanuit Wendelazorg mij sinds de zomer van 2023 aansluiten bij zorgpraktijk ULCO.

Mijn naam is Wendy de Lang en sinds 2010 actief in de jeugdhulpverleningssector. Ik heb ruime ervaring in het ondersteunen van mensen en (jonge) kinderen, zowel met als zonder beperking. Daarnaast ben ik actief geweest in een jeugd gebiedsteam en als schoolmaatschappelijk werker.

Als professional ligt mijn passie bij het bieden van specialistische pedagogische ondersteuning aan (jonge)kinderen en hun gezin. Dit met mijn specialisme Video Home Training (VHT).

De nadruk op positieve aspecten, het aanmoedigen van ouders om zelf te ontdekken en het bevorderen van ervaringsgericht leren zijn begrippen die een sterke positieve invloed uitoefenen op een gezin. Naast het inzetten van de VHT, bied ik ouderbegeleiding en psycho-educatie. Hierbij maak ik gebruik van verschillende methodieken, zoals ‘een taal erbij’ of ‘geef me de vijf’.

Mijn uitgebreide gereedschapskist stelt me in staat om flexibel en effectief te zijn in mijn benadering, aangepast aan de unieke behoeften van elk individu of situatie. Het is deze diversiteit aan tools die mijn werk zo boeiend en doeltreffend maakt.

Mijn missie is om positieve beweging te creëren. Zodat (jonge)kinderen en hun gezin een positieve ontwikkeling laten zien en veerkracht ontwikkelen. Hoe fijn is het dat een gezin uiteindelijk weer zo zelfstandig mogelijk zijn leven kan oppakken!

Gegevens:

Je kunt Wendy mailen via wendy@ulcodeboer.nl
Je kunt Wendy bellen op 06-21956691