Aanmelden
Menu

Over Ulco

Over Ulco de Boer

Ulco is sinds 2008 zelfstandig werkzaam als hulpverlener en manager.

Vanaf 2008 was ik als praktijkmanager en zelfstandig hulpverlener als mede-eigenaar betrokken bij de opbouw van een praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie. Daarvoor was ik vanaf 1994 werkzaam als ‘manager primair proces’ bij een orthopedagogisch behandelcentrum voor licht verstandelijk gehandicapten met een psychiatrische aandoening. Hier ben ik begonnen als groepsleider en persoonlijk begeleider op de diverse behandelgroepen.

Binnen al mijn werkzaamheden heb ik een ruime ervaring opgedaan met het werken met ouders, groepen, en individuen. Groepsdynamiek en de systeemgerichte benadering zijn mijn specialiteit. Hierbij staat de ontwikkeling van het soms kwetsbare individu altijd centraal.

Waarom Ulco?

Ik ben een bruggenbouwer die in mogelijkheden denkt. Ik werk met passie en betrokkenheid op basis van wederzijds respect. Ik werk zoveel mogelijk aan concrete doelen en geef erkenning voor datgene wat er is ontstaan. Humor, communicatie en betrokkenheid zijn een belangrijk onderdeel van mijn begeleidingsstijl. Alleen zo kunnen we samen de verandering bewerkstelligen die nodig is om een helder perspectief te kunnen bieden voor de toekomst.

Inmiddels heb ik een betrokken en veelzijdig team van vrijgevestigde zorgprofessionals om mij heen verzameld met allemaal dezelfde visie, passie en kwaliteiten. Ieder met zijn eigen specifieke aanvullende expertise. Onze gezamenlijke visie op dat het anders en soms beter kan, verbindt ons.

Maak kennis met het team

Opleidingen en trainingen

Naast dat ik mijn eigen specifieke opleidingen en trainingen volg, organiseren wij intern ons eigen scholingsaanbod. Gezamenlijk hebben we regelmatig meetings, onder de noemer intervisie en supervisie. Zo blijven we ‘up to date’ en leren wij veel van elkaar.