Aanmelden
Menu

Emma

Emma is een puberdame die op het speciaal onderwijs in Leeuwarden zit. Emma heeft de diagnose ASS (autisme) en ziet de wereld op een andere manier dan mensen zonder deze diagnose. Daarom is er soms ruzie thuis en begrijpen ouders, broer Jelmer en Emma elkaar vaak verkeerd. Emma is fanatiek in het doen van spelletjes… Ze wil graag winnen. Dat is een mooie eigenschap, maar soms wel lastig. “Een vriendje van Emma kreeg hulp bij ULCO”, vertelt de moeder van Emma. “Thuis ging het toen niet echt lekker met Emma en ons gezin. We kregen op dat moment begeleiding via Accare. We hebben toen contact gezocht met Ulco de Boer en vroegen om advies voor ons als gezin en Emma.”

"Het fijne aan deze hulp via de praktijk van ULCO is het totaal plaatje."
Hulp wanneer nodig

“We durfden de overstap aan en Astrid werd onze begeleider. Er was behoefte aan hulp als dat nodig was, niet één keer per maand een gesprek in een kantoortje, maar als het escaleert willen we graag direct een hulplijn kunnen inzetten en advies kunnen vragen. Dat kan bij de praktijk van ULCO. Dit is voor ons erg belangrijk.”

Het fijne aan deze hulp is het totaal plaatje

Emma is onderdeel van het gezin, het betreft meerdere personen. Alle gezinsleden hebben te maken met de diagnose en het gedrag van Emma. Jelmer, haar broertje, komt nu ook aan bod. Hij leert hoe hij met Emma kan omgaan en ook leert Astrid aan Emma hoe zij kan omgaan met haar puberbroertje. Deze aanpak is heel vruchtbaar. Daarnaast wordt er ouderbegeleiding gegeven aan de ouders.

De begeleiding is laagdrempelig en informeel

Astrid haalt Emma van school en in de auto hebben ze de beste gesprekken. Voor moeder Ineke voelt Astrid meer als een vriendin dan een hulpverlener. Ze spreken elkaar zowel op kantoor in Leeuwarden als bij Ineke thuis. Nu is de hulpverlening twee jaar op de rit. Op het moment dat er hulp nodig is dan wordt deze gegeven, in plaats van een keer per maand op een kantoortje met wisselende personen. De lijnen zijn heel kort. Als het escaleert, belt Astrid met moeder Ineke of Emma met Astrid.

Astrid is een verlengstuk van het gezin

Doordat Astrid alle ‘ins en outs’ van het gezin kent, kan ze snel inschatten wat er nodig is om de crisis te bezweren. Elke week heeft Emma een vast contactmoment met Astrid en daarnaast helpt ze ook met schoolgesprekken. Astrid is een verlengstuk van het gezin. Ze neemt zaken waar op school, denkt mee over financiële zaken, ondersteunt ouders bij de gesprekken met het gebiedsteam en de zorgboerderij waar Emma werkt. Omdat je als familie er met je gevoel soms te veel in zit, kan Astrid het zakelijk blijven bekijken.

“Emma pikt veel van Astrid en accepteert meer van haar dan van ons als ouders”, zegt Emma’s moeder. “Astrid zegt waar het op staat en dat is voor Emma ook heel duidelijk en helder. We durven nu, na alle onrust, weer na te denken over de toekomst van Emma en hebben hier gesprekken over met Astrid. Met Astrid erbij komt dat vast goed!”