Aanmelden
Menu

Voor jongeren

Wij kunnen jou helpen

Zorgpraktijk ULCO gaat samen met jou als jongere op zoek naar antwoorden. Antwoorden op vragen als: ‘waarom heb ik altijd ruzie met mijn ouders’, ‘waarom ben ik zo vaak boos’, ‘waarom voelt mijn hoofd als een chaos’ of ‘waarom begrijp ik sommige dingen niet’. In de gesprekken met jongeren van alle leeftijden komen veel van dit soort vragen aan bod.

‘Samen opzoek naar een passende oplossing’
De zoektocht

Soms ben je al eens eerder bij een hulpverlener geweest en weet je wel ongeveer het antwoord op jouw vraag. In sommige gevallen is er nog geen antwoord voor gevonden. Dit is een spannende maar vooral belangrijke zoektocht. Want alleen als je jezelf een beetje kunt begrijpen, kun je ook dingen veranderen. Dit doen we dan weer samen met je ouders, je school, je stageplek of soms zelfs de sportclub als dit nodig is. Want… alleen samen kunnen we het oplossen!

Meer over ons

Wat als je ouders nu gaan scheiden?

Ook voor kinderen en ouders in echtscheidingssituaties is er passende begeleiding volgens het KIES-principe. Daarnaast zijn er kindbehartigerstrajecten mogelijk. Voor de ouders maar zeker ook voor de kinderen is een echtscheiding een zware periode waarin emoties hoog kunnen oplopen.

Emoties

Bij zorgpraktijk ULCO geven we deze emoties gezamenlijk een plek en proberen we antwoorden te vinden op de vragen die het kind (of kinderen) hebben. Scheiden betekent verlies. Verlies van het vertrouwde en vaak direct verlies van een van de ouders in de directe nabijheid. Dit vergt inspanning en goede begeleiding voor kinderen. De emoties en boosheid van ouders mogen nooit een negatief effect krijgen op de kinderen.

Coaching in een scheiding

Als ouder is dit moeilijk te zien, in een periode van verdriet en verwarring. Het doel voor ouders is altijd om te komen tot het zoveel mogelijk herstellen van de verbinding. Dit is nodig om samen warme en betrokken opvoeders te blijven voor jullie kinderen. Voor kinderen is het van belang dat ze hun verdriet kunnen uiten, kunnen delen en met een onafhankelijk persoon kunnen uitspreken naar hun ouders. Er zijn speciale trajecten voor kinderen, maar er zijn ook coachingsgesprekken voor ouders mogelijk.