Aanmelden
Menu

Voor ouders en/of verzorgers

Wij kunnen u helpen

Bij zorgpraktijk ULCO gaan we samen met jullie als ouders op zoek naar antwoorden. Antwoorden op vragen zoals: waarom heb ik altijd ruzie met mijn kind, waarom is mijn kind zo vaak boos, waarom kan mijn kind simpele opdrachten niet uitvoeren, wat is er aan de hand op school of waarom lijkt het wel of mijn kind mij niet begrijpt?

De zoektocht

In de gesprekken met ouders of verzorgers gaan we proberen een snelle analyse te maken van wat er speelt binnen jullie gezin. Het is belangrijk dat we hier snel zicht op krijgen. We hebben het nooit over schuldvragen, maar gaan op zoek naar verklaringen. Alleen vanuit de verklaring komen we bij de oplossing en kunnen we zorgen dat er iets verandert of dat we elkaar beter leren begrijpen.

Meer over ons

De kennismaking

We starten altijd met een eerste kennismaking. We hebben het over wat er speelt en we proberen te ontdekken of we met elkaar zouden kunnen werken aan dat wat er speelt. Dit vinden we belangrijk. Soms moeten we dit nog verder gaan onderzoeken omdat er nog teveel niet duidelijk is.

Binnen de praktijk is zowel nader onderzoek alsook diagnostiek mogelijk. De lijnen hiervoor zijn kort en we kunnen snel schakelen naar wat nodig is. Ook aanvullende therapie is een mogelijkheid. We zetten in wat nodig is en we werken nauw samen met andere zorgpartijen.

Onderzoek?

Soms krijgen we na de eerste gesprekken het vermoeden dat er iets meer speelt dan alleen elkaar niet goed begrijpen. Dan is nader onderzoek misschien een slimme keus. Dit betekent dat we een persoonlijkheidsonderzoek kunnen laten doen. Hierdoor komen jullie erachter hoe de intelligentie van jullie kind is opgebouwd, hoe jullie kind leert en of jullie kind misschien last heeft van trekken van autisme of ADHD. Dit klinkt misschien wel heftig, maar het is wel belangrijk om te weten.

Wij begeleiden jullie in het onderzoek en we bespreken de uitkomsten samen met jullie, jullie kind en de psycholoog die het onderzoek heeft gedaan. Daarna kunnen we samen bekijken hoe de uitkomsten van dit onderzoek passen bij het gedrag van jullie kind en hoe je hier het beste op kan reageren. Zo komen we weer een stap dichter bij verandering.

Opvoeden is soms een ware krachtmeting!

Bij ULCO weten we vanuit onze brede ervaring in het werkveld dat het opvoeden van kinderen niet altijd eenvoudig is. Of er wel of geen diagnose gesteld is maakt eigenlijk niet uit. In alle gevallen lijkt het opvoeden soms een ware krachtmeting.

In vrijwel alle gevallen kunnen we passende ondersteuning bieden. Met elkaar gaan we op zoek naar hetgeen dat jullie bindt, waar jullie elkaar kwijtraken en hoe we dit gezamenlijk kunnen oplossen. Hierbij maken zowel gezamenlijke contacten als gezin maar ook individuele begeleidingsmomenten onderdeel uit van het begeleidingstraject. Daar waar er sprake is van een diagnose gaan we met elkaar op zoek naar wat dit voor jezelf en je omgeving betekent. Alleen dan kun je jezelf en de ander leren begrijpen.

Een echtscheiding?

Ook voor kinderen en ouders in echtscheidingssituaties is er passende begeleiding. Wij werken volgens het KIES-principe, dat staat voor Kinderen In Een Scheiding. Voor de ouders, maar zeker ook voor de kinderen, is een echtscheiding een zware periode waarin emoties soms hoog kunnen oplopen.

Het proces bij een echtscheiding

Bij ULCO geven we deze emoties gezamenlijk een plek en proberen we antwoorden te vinden op de vragen die het kind (of kinderen) hebben. Scheiden betekent verlies. Verlies van het vertrouwde en vaak direct verlies van een van de ouders in de directe nabijheid. Dit vergt inspanning en goede begeleiding voor kinderen. De emoties en boosheid van ouders moeten nooit een negatief effect krijgen op de kinderen. Als ouder is dit moeilijk te zien in een periode van verdriet en verwarring.

Het doel voor ouders is altijd om te komen tot het zoveel mogelijk herstellen van de verbinding. Dit is nodig om samen warme en betrokken opvoeders te blijven voor jullie kinderen. Voor kinderen is het van belang dat ze hun verdriet kunnen uiten, kunnen delen en met een onafhankelijk persoon kunnen uitspreken naar hun ouders. Er zijn speciale trajecten voor kinderen mogelijk, maar ook coachingsgesprekken voor ouders.

Het belang van goede begeleiding!

Een psychisch probleem kan de jeugd van uw kind behoorlijk bederven. Als er niets aan gedaan wordt, kan het zelfs het hele leven van uw kind beïnvloeden. Ook gezinnen lijden vaak onder het gedrag van het kind of onder de ontstane situaties. Bij ULCO kunnen kinderen en ouders geholpen worden om het probleem op te lossen of om er beter mee om te gaan, zodat het dagelijks leven aangenamer wordt en het kind meer kans heeft om uit te groeien tot een evenwichtige volwassene die het leven aankan.