Aanmelden
Menu

Voor professionals

Hulpverlener

Ulco kent een aantal belangrijke kernwaarden. Een van onze kernwaarden is samenwerken. Voor al onze cliënten betekent dit dat wij het liefst met de andere betrokken hulpverleners om de tafel gaan. Het is belangrijk om te kijken wat er al gedaan of geprobeerd is. Wat gewerkt heeft houden we vast en breiden we uit. Wat niet gelukt is, hoeven we niet opnieuw te proberen.

Ondersteuning van collega’s

Het gebeurt wel dat wij door collega’s in het werkveld gevraagd worden om advies in een bepaalde casus. Dit is prettig want zo kunnen we andersom ook eens iemand om advies vragen. Iedereen loopt wel eens vast als iets ingewikkeld is. Deze gesprekken voeren we natuurlijk zonder namen te noemen omdat privacy en vertrouwen erg belangrijk is.

Intervisie

Samen gaan we gedachten en ideeën uitwisselen om zo weer verder te kunnen komen. Met een aantal vaste collega’s hebben wij regelmatig intervisie. Zo houden we elkaar scherp. Voor deze intervisiemomenten kun je je ook aanmelden bij Ulco.

Met het vaste team van Ulco hebben we elke maand intervisie en bespreken we alles wat er in de praktijk speelt.

Ook hulp voor professionals.

Ulco biedt coaching- en begeleidingstrajecten voor professionals. Soms lopen pedagogisch medewerkers of zorgmedewerkers vast in hun werk. Hoge werkdruk, wisselende aansturing, aanscherping van de eisen trekken een zware wissel op de vaak gedreven werknemers. Om langdurige uitval en burn-out verschijnselen te voorkomen is het van belang hierin snel passende en concrete ondersteuning te zoeken. Hiervoor is maatwerk van belang.

Hoe sta je in je werk, wat is je drijfveer, waar liggen je kwaliteiten en wat geeft je stress en spanning. De professional zelf kan zich bij mij aanmelden, maar soms wordt er ook via de zorginstelling of leidinggevende een aanmelding gedaan. In een persoonlijk gesprek zoeken we naar oplossingen en gaan we jou doelen formuleren. Neem gerust contact op over de mogelijkheden of meld ja aan via het aanmeldformulier.